แก้ไขข้อมูลโรงเรียนเดิม
  
เลือกประเภท
 

รหัสประจำตัวประชาชน