แก้ไขข้อมูลประวัติกรณีกรอกข้อมูลผิด 
  
เลือกประเภท
 

รหัสประจำตัวประชาชน