พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบเอกพร้อมทรัพย์ รจิตรุ่งโรจน์  เลขที่สมัคร 651420550  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน