พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายคริสมาสต์ วงค์ศรียา  เลขที่สมัคร 631311430  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน