ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 2.2 การรับแบบโควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ประจำปีการศึกษา 2564

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน,ชื่อโรงเรียน

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และยืนยันสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์ ที่เว็บไซต์  http://eregis.snru.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น


บัญชีรายชื่อ หลักฐานและค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว  .Zip File
575 /433