กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวภิริยาพร คำทะเนตร  เลขที่สมัคร 631310991  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว