กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ สิบเอกพร้อมทรัพย์ รจิตรุ่งโรจน์  เลขที่สมัคร 651420550  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว