กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายชนะชัย กงลีมา  เลขที่สมัคร 651420047  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว