กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ จ่าเอกเทพประสิทธิ์ อัยวรรณ  เลขที่สมัคร 651420043  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว